ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Α) Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του άρθρου 7 του ν. 3758/2009, με αριθμό 11 / 21.6.2010.

Β) Μέλος ΕΣΕΔΑ (Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων)

 

Διονυσίου Σολωμού 56, Νέα Ιωνία 142 34 • Τηλ.: + 30 213 0118000 • Fax: + 30 213 0118888 • E-mail:info@paladino.gr • Αρ. Μητρώου: 11/21.6.2010