ΠΕΛΑΤΕΣ

Με σαφή εταιρικό προσανατολισμό, φιλοσοφία και κουλτούρα, αναπτύσσοντας την κατάλληλη επιχειρησιακή δομή- οργάνωση και επενδύοντας σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, η Paladino απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν συνεχή σχέση με τους πελάτες τους όπως:

  • Εταιρίες τηλεπικοινωνιών
  • Τραπεζικούς οργανισμούς
  • Ασφαλιστικές εταιρίες
  • Εμπορικές Εταιρίες
  • Δημόσιους Οργανισμούς

 

 

Διονυσίου Σολωμού 56, Νέα Ιωνία 142 34 • Τηλ.: + 30 213 0118000 • Fax: + 30 213 0118888 • E-mail:info@paladino.gr • Αρ. Μητρώου: 11/21.6.2010