ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη ευθύνη της διαχείρισης του πιο νευραλγικού τομέα των πελατών μας - τους πελάτες τους - οι υψηλές ηθικές αξίες των ανθρώπων μας και η τήρηση απορρήτου απαιτούνται και διασφαλίζονται.

Επενδύουμε στην προσέλκυση, ανάπτυξη, ανταμοιβή και διατήρηση των στελεχών μας.

Δεσμευόμαστε στους ανθρώπους μας για ανταμοιβές που στηρίζονται σε αξιοκρατικά συστήματα εναρμονισμένες με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Αναπτύσσουμε τα στελέχη μας συνεχώς προσφέροντας τους αρμοδιότητες και ευκαιρίες εξέλιξης.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 

 

Διονυσίου Σολωμού 56, Νέα Ιωνία 142 34 • Τηλ.: + 30 213 0118000 • Fax: + 30 213 0118888 • E-mail:info@paladino.gr • Αρ. Μητρώου: 11/21.6.2010