ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Η διαφοροποίηση της Paladino είναι η γνώση και η εμπειρία στη διαχείριση πελατειακών σχέσεων

  • Με σαφή εταιρικό προσανατολισμό, φιλοσοφία και κουλτούρα.
  • Με κατάλληλη επιχειρησιακή δομή και οργανωτική ευελιξία.
  • Με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.
  • Με σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα.

 

 

Διονυσίου Σολωμού 56, Νέα Ιωνία 142 34 • Τηλ.: + 30 213 0118000 • Fax: + 30 213 0118888 • E-mail:info@paladino.gr • Αρ. Μητρώου: 11/21.6.2010